Omgang met persoonsgegevens

✓ Direct zonder DigiD
✓ De maximale zorgtoeslag
✓ Binnen enkele klikken geregeld

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Op het moment dat u besluit de aanvraag via toeslagaanvraag.nl te doen, dient u vanzelfsprekend een formulier in waar uw persoonsgegevens staan. HIerbij valt te denken aan uw naam, geboortedatum, burgerservicenummer enzovoort. Wij gaan hier extreem voorzichtig mee om en houden ons aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Wij vragen nooit naar informatie die niet relevant is voor de aanvraag van de zorgtoeslag. Ook slaan wij uw gegevens niet langer op dan noodzakelijk. Dit betekent echter niet dat wij uw gegevens direct verwijderen nadat de aanvraag is ingediend bij de belastingdienst. Toeslagaanvraag.nl moet zich namelijk kunnen verantwoorden voor de aanvragen die verwerkt zijn. Daarom is het van belang om uw gegevens voor een bepaalde periode op te slaan. We hoeven echter niet al uw gegevens op te slaan om te voldoen aan onze bewijsplicht. Zo slaan wij bijvoorbeeld alleen de eerste en laatste drie cijfers van uw burgerservicenummer op en maken wij veel van uw gegevens onleesbaar. 

Verzoek verwijderen gegevens

U kunt bij ons altijd een verzoek indienen om uw gegevens te verwijderen. U kunt dit per mail aan ons laten weten. Dit betekent echter niet dat wij direct al uw gegevens kunnen verwijderen. Denk bijvoorbeeld aan een aanvraag die wij recent bij de belastingdienst in hebben gediend. De belastingdienst kan ons verzoeken om documenten te verschaffen waaruit moet blijken dat wij inderdaad gemachtigd waren om de aanvraag voor u in te dienen en dat we de opgegeven informatie correct hebben doorgegeven. Om voorbereid te zijn op dit soort gevallen bewaren wij persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is. Dit bereiken we door bijvoorbeeld alleen uw initialen op te slaan en een gedeelte van uw burgerservicenummer onleesbaar te maken. Op deze manier kunnen wij zelf niet achterhalen wie u bent maar hebben wij wel voldoende bewijsmiddelen om aan te kunnen tonen dat wij de juiste gegevens door hebben gegeven.

Onjuiste gegevens opgegeven?

Het kan voorkomen dat u tijdens de aanvraag onjuiste gegevens hebt doorgegeven. Denk aaneen verkeerd adres, onjuist inkomen, geboortedatum etc. Wij controleren alle aanvragen handmatig en letten op fouten maar wij kunnen er nooit zeker van zijn dat uw gegevens daadwerkelijk kloppen. Wij kunnen bijvoorbeeld nooit weten of u daadwerkelijk staat ingeschreven op de door u aangegeven adres. Wij zijn totaal afhankelijk van de informatie die u opgeeft en daarom blijft u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van dergelijke fouten. Neem dus z.s.m contact met ons op als u een fout heeft gemaakt bij de aanvraag. Wij bieden geen financiële compensatie voor gevolgen veroorzaakt door fouten in de aanvraag. Indien wij uw gegevens verkeerd over hebben genomen zullen wij uiteraard contact met de belastingdienst opnemen om het probleem op te lossen. Indien dit niet mogelijk is, zullen wij het bedrag van €39,50 terugstorten op uw rekening.

NEEM CONTACT OP

Wij staan klaar om u te assisteren