ToeslagAanvraag.nl

Toeslagaanvraag.nl is een tussenpersoon van de belastingdienst. Wij vormen dus geen onderdeel
van de belastingdienst maar helpen particulieren met hun fiscale zaken zoals het aanvragen van de
zorgtoeslag. Tijdens het aanvragen van de zorgtoeslag proberen onze medewerkers ervoor te zorgen
dat u niet teveel of te weinig zorgtoeslag aanvraagt. Dit is erg belangrijk omdat u het geld dat u teveel
ontvangt logischerwijs terug moet betalen. Dit kan bij iemand die financieel krap zit voor veel
problemen zorgen. Om dit soort situaties te voorkomen proberen wij er altijd zeker van te zijn dat de
informatie die wij hebben ontvangen klopt. Wij bellen bijvoorbeeld veel van onze klanten na om te
controleren of zij wel hun bruto-inkomen hebben opgegeven. Dit is namelijk het inkomen dat gebruikt
wordt om de toeslag te berekenen. Het opgeven van het netto-inkomen zorgt ervoor dat uw inkomen
veel lager uitvalt. Hierdoor ontvangt u dus een te hoog bedrag aan zorgtoeslag waardoor u geld terug
moet betalen. 

Fout in aanvraag

Wij kijken elke aanvraag handmatig na en proberen er zeker van te zijn dat u recht heeft op zorgtoeslag.
Wanneer wij vermoeden dat u iets verkeerd heeft opgegeven, nemen wij altijd contact met u
op. Houd er echter rekening mee dat wij geen inzicht hebben op uw prive / financiele omstandigheden. 
Wij zijn dus totaal afhankelijk van de informatie die u opgeeft. Wanneer wij contact met u opnemen,
proberen wij u zoveel mogelijk te helpen om ervoor te zorgen dat u de juiste gegevens opgeeft. 
Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij u om een correct en zo compleet mogelijk beeld van uw
situatie te verschaffen. 

Geen zorgverzekering

Wij krijgen veel vragen van klanten of zij niet direct een zorgverzekering bij ons af kunnen sluiten.
toeslagaanvraag.nl is geen verzekeringsmaatschappij. Wij kunnen u dus niet helpen aan een zorg-
verzekering. Wij bieden enkel diensten aan omtrent de aanvraag van zorgtoeslag. Het is daarom ook
van belang dat u er zelf voor zorgt dat u verzekerd bent op de door u opgegeven ingangsdatum. 

Scroll to top